top of page

b2b pazarlama sanatı

Fortune 500’ün %60’ı B2B firmalardan oluşmaktadır. Ancak adında pazarlama geçen kitapların sadece %7’si B2B pazarlamadan bahsetmektedir. Bu durumun nedeni B2B firmalardaki yanılgılardır. Bunların başında pazarlamayı ve satışı bir tutma eğilimi gelir. Satış odaklılıkla günü kurtarmaya çalışırken geleceğin satış getirecek altyapısı bir türlü inşa edilemez. B2B’deki ikinci büyük yanılgı ise ürün kalitesinin ve fiyatın yeterli olacağının düşünülmesidir.

Ürünler çoğu zaman endüstriyel olabilir ama satışın her daim geçerli bir doğrusu vardır. Her satışın arkasındaki temel dürtü duygulardır. Bizi satın almaya iten faktör hoşlanmadır, inançtır, güvendir. B2B alanda bu kombinasyonu sağlamak zordur ancak B2C’de olduğu gibi, doğru ürün karması, doğru pazar analizi, doğru içerik, doğru iletişimle mümkündür. Yani pazarlama altyapınızın güçlü olmasıyla sağlanabilir.

 

Önce müşteriyi bulursun. Ona kendini gösterirsin, mesajını iletirsin. Sana ilgi duymasını ve seni arzulamasını sağlarsın. Sonunda satın aldırsın ve güven inşa edersin. Pazarlama döngüsünü tamamlarsın. Bu durum aslında bir kızın bir erkeği veya bir erkeğin bir kızı tavlamasına benzer ama çok daha stratejik ve çok yönlüdür, sanatsaldır.

 

Sanatın sözlük anlamı; bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. anlatımında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerle ortaya konulan üstün yaratıcılıktır. Pazarlama da tam olarak ürün veya hizmeti hedef müşteri grubuna anlatma işidir. Yetenek, strateji ve yaratıcılık gerektirir. Büyüme için pazarlamaya yatırım yapmayı düşünmeyen bir B2B firma olduğu yerde saymaya mahkûmdur. Pazarlama sanatını benimsemiş firmanın ödülü ise sürekli satış, büyüme ve marka değeridir.

B2B pazarlama kısa giriş

kaliteli b2b pazarlama

Kaliteli B2B pazarlamanın 4 faktörü vardır. Çok iyi pazar ve müşteri yönetimi yapmak,  dijital pazarlamada çok etkili olmak, kreatif ürün yönetimine sahip olmak ve pazarlama silahlarını yani içeriklerini etkileyici şekilde üretebilmek.

B2B alanda hedef müşterilerin evrensel kümeleri B2C’ye göre oldukça küçüktür. İyi analiz ve filtreleme yapmak gerekir. Müşteriye 2 şekilde ulaşılabilir. Doğru denize çıkıp, doğru ağı atıp balığın vurmasını beklemek. Yani pull marketing. Veya büyük balıkları araştırmak ve iyi bir zıpkınla büyük balıkların peşine gitmek. Yani push marketing. Her ikisinde en kritik nokta iyi bir pazarlama organizasyonu kurmayı başarabilmektir. İyi bir organizasyon, size tüm dünyayı elinizin altına alıp yönetebilmenizi sağlar.

 

Unutmayalım ki satış 9 numaraysa pazarlama asist yapandır. Ve asist yoksa gol atmak çok zordur. Tüm bunların yanında B2B’de kaliteli pazarlamanın en büyük farkı kurumsal vizyon sağlayıcısı olmasıdır. Diğer birimler gündelik küçük zevkler için yaşarken, pazarlama markanın geleceğini inşa eder. En büyük var olma amacı markanın değerini yükseltmektir. Yarın marka satışa çıksa ona gelecek teklifin en değerli olmasını sağlamaktır.

B2B MÜŞTERİ AVI

STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA HÜCUMU

SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKA
İLETİŞİMİ 

Hedef ürün / coğrafya / müşteri optimizasyonu ile başarı ilk önce kağıtta kazanılır

Doğru içerik ve iletişimle müşteride sırasıyla marka bilinilirliği, ilgi, arzu ve somut talep oluşturulur

Dokunulan müşteri değerlidir, her zaman yeni satış potansiyeli taşır, özel ilgi ile hep sıcak tutulur

b2b alanda başarı

B2B bir firma sürekli başarı istiyorsa atılacağı ilk adım pazarlamanın gücüne inanmak olmalıdır. İkinci adım ise başarıyı hayal ederek, her adımı planlayarak yapılacak bir pazarlama kurgusudur. Ürün, fiyat,  dağıtım, tanıtım vb. tüm aktiviteler bir film senaryosunun içinde mutlu sona göre şekillenir. Savaşlar öncelikle kağıt üzerinde kazanılmalıdır. Üçüncü adım kurgulanan senaryoyu hataya geçirecek iyi bir ekibin oluşturulması ve yönetilmesidir. Son adım ise markanın her daim talep görmesi ve değer kazanması için sürdürülebilir iletişimin sağlanması olacaktır. Böylelikle pazarlama döngüsü tamamlanmış olur, marka başarıya koşar. Tüm bu adımların atılabilmesi ancak tek bir şekilde sağlanabilir.

Doğru bir pazarlama liderinin varlığı...

bazı çalışmalarım

bottom of page